ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง

44 ม. 17 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 5700

ตำบล อำเภอ จังหวัด

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

44 ม. 17 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 5700

ตำบล อำเภอ จังหวัด

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00